Month: September 2021

  • Bài hát Hàn mình thích thứ hai – Ogiyodiora – Lee Sangeun (Lee Tzsche)

    Vẫn là bài hát của Lee Sangeun. Vần cách hát ấy. Đu đưa, đu đưa, lặng lẽ, sâu lắng, da diết, và nhẹ nhàng. Ai thích bài này làm người yêu mình đi ^^ 어기여디어라 – 이상은 네 눈은 검고도 맑구나이마에 흐르는 땀방울도네 등은 붉은 흙 같구나씨앗을 뿌려볼까해는 뜨고 지고 달도 뜨고 지고흘러 흘러 어디로 […]

  • Bài hát Hàn mình thích nhất – Endless Lay

    Đêm qua mình chát nói chuyện với người chồng của bạn thân mình. Bạn thân mình đang bị ốm khá nặng, chồng bạn ấy yêu thương bạn ấy vô cùng nên đang phải sống trong những ngày cực kỳ khổ sở. Bạn chồng ấy đang phải chịu biết bao nhiêu, bao nhiêu là stress, trong […]