Bài hát Hàn mình thích thứ hai – Ogiyodiora – Lee Sangeun (Lee Tzsche)

Vẫn là bài hát của Lee Sangeun. Vần cách hát ấy. Đu đưa, đu đưa, lặng lẽ, sâu lắng, da diết, và nhẹ nhàng.

Ai thích bài này làm người yêu mình đi ^^

어기여디어라 – 이상은

네 눈은 검고도 맑구나
이마에 흐르는 땀방울도
네 등은 붉은 흙 같구나
씨앗을 뿌려볼까
해는 뜨고 지고 달도 뜨고 지고
흘러 흘러 어디로 가나
해는 뜨고 지고 달도 뜨고 지고
천구를 가로 질러

어기여 디여라 어기여 디여라

바람도 멈추고
비도 거두어 지니
어여 어여 노를 젓네
하늘의 별도 땅의 꽃도
가만히 제 길을 살아가듯
서로 다른 몸으로 나서
다른 숨을 쉴지라도
해는 뜨고 지고 달도 뜨고 지고
물길은 하늘에 닿고
해는 뜨고 지고 달도 뜨고 지고
마음은 서로에 닿고
어느새 강물이 웃고 있는걸 보니
우리도 웃고 있겠구나
버리고 또 버리고 잊고 잊어버리리
바람도 불어오고
비도 다시 내리니
어여 어여 노를 젓네
바람도 멈추고
비도 거두어 지니
어여 어여 노를 젓네

어기여 디여라..
어기여 디여라..

Bản tiếng Anh

Your eyes are clear enough to see through
The drops of sweat shimmer on night the sky
Finding delights will leads you to the light
It never shines when you stop and cry

Sun is rising and down
Moon does all the same dance
Roads tell us how to reach the sky
Sun is rising and down
Moon does all the same dance
Roads in between us become one

Ogiyodiora
Ogiyodiora

See,the wind blows back,and the rain comes close
So why don’t we row the boat again

Even stars are living on there own
With shining all secrets without any lines
From one by one,we have different breath
But,now there is no yours and mine

Sun is rising and down
Moon does all the same dance
Roads tell us how to reach the sky
Moon does all the same dance
Roads in between us become one

If you find out the smile of the river,one day
Means that our smile’s come,too

Forget I do,foget we do and through all away

See the wind has gone,and the rain faded out
Why don’t we row the boat again
See the wind blows back,and the rain comes close
So,why don’t we row the boat again

Ogiyodiora
Ogiyodiora

Bài hát Hàn mình thích nhất – Endless Lay

Đêm qua mình chát nói chuyện với người chồng của bạn thân mình. Bạn thân mình đang bị ốm khá nặng, chồng bạn ấy yêu thương bạn ấy vô cùng nên đang phải sống trong những ngày cực kỳ khổ sở. Bạn chồng ấy đang phải chịu biết bao nhiêu , bao nhiêu là stress, trong đó ngoài nỗi suy nghĩ không rời là về bạn mình, bạn chồng đó còn biết bao nhiêu vấn đề khác nữa. Cảm giác như bạn chồng đó đã quá tải quá rồi, chỉ cần một sự việc nhỏ xảy ra thôi cũng sẽ khiến bạn ấy bùng nổ, và bạn ấy không có thời gian và không được phép bùng nổ.

Mình biết nói gì đây…

Mình gửi cho bạn ấy nghe bài hát Endlesss Lay do Lee TzsChe hát, tên cô ấy ở tiếng Hàn là Lee Sangeun. Bài này là một trong 4 bài hát Hàn Quốc hay nhất mà mình đã từng nghe, trong suốt hơn 10 năm sống ở Hàn và cả khi mình về Việt Nam. Mình sẽ kể về các bài đó sau. Mình có thể nghe mãi, nghe hoài các bài ấy.

Hôm nay mình chỉ post mỗi bài này thôi. Mình luôn nhớ bài đó, luôn muốn nghe mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi quá với cuộc đời và muốn nghỉ ngơi một chút. Hoặc là khi mình muốn sống một chút cho mình, quên hết reality đi một lát. Giọng hát của cô ấy như nhảy nhót nhẹ nhàng theo cảm xúc vậy. Đây cứ như bài hát từ thiên đường với mình.

이상은(Lee Tzsche)
Endless Lay

Why you worry for tomorrow
Time will heal your sorrow
Everyone has universe
It is innocent and pure

Someday you’ll meet the sun of your sky
Someday you’ll meet the moon of your night
Everything is in you
That’s the reason you’re precious

I want live like a whale
Eating blue stars
Peacefully swimming without suffering
Playing with friends
Splashing waves of blue sea

What’s the meaning of life
Why we have to grow old and die
Everyone has their own clock
Which doesn’t tell a lie

Someday you’ll meet an angel of you
Someday you’ll meet phoenix of you
The meanings beyond words
As like rainbow after storm

I want live like a butterfly
Dancing with daylights
Patiently waiting until become
Something free and beautiful

Keep on dreaming
Keep on dancing
Though real life is not easy

Keep on swimming
Keep on finding
I know this is just an endless lay

Keep on swimming
Keep on finding
I know this is just an endless lay