Month: October 2021

  • Chụp ảnh

    Có một kiểu pose ảnh mà mình rất thích mà chưa bao giờ có thể chụp được một kiểu như vậy. Mà mình thì mỗi ngày một già hơn đi, các nét trở nên già hơn, da không còn được như trước nữa. Có lẽ mình phải mở một chiến dịch giảm cân để chụp […]