Tình yêu ngàn năm kỳ lạ


Nhật ký ngày ….

” .. Mình vừa gặp một mối nguy hiểm tiềm tàng (mình cảm thấy thế). Mình hy vọng mình nhầm hoặc mình quan trọng hóa vấn đề. Tuy nhiên phải cảnh giác cao độ. Mấy hôm nữa là Tết rồi. Mình phải cố lên thôi…”

Nhật ký ngày …, 1 tuần sau….

” … Mình chính thức chịu thua số phận. Mình đầu hàng, đằng nào cũng thua thôi vì mình đã bao giờ thắng con người thật của mình đâu, mình phải bảo toàn lực lượng. Mình biết người đàn ông đó là người dành cho mình, do số phận an bài cho mình. Thật kỳ lạ là người đó xuất hiện trong đời mình thật đột ngột, không có gì báo trước, và ngay lập tức mình biết mọi chuyện sẽ phải diễn ra như vậy.

Cho dù mọi chuyện có sẽ đến như thế nào, mình biết mình sẽ không hối hận.”Năm mới không nói dối” – người ấy nói vậy. Mình sẽ không nói dối. Mình thương mình một chút, lần này thôi….”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *