Sáng thứ hai đi làm

Mình là người lười đi làm, lười làm việc. Vì vậy sáng thứ hai mình luôn rầu rĩ, vì mình lại phải làm việc.

Mình chỉ có thể uống cà phê như điên thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *