Bản chất của cuộc sống


Khi người ta muốn trả lời câu hỏi “Em yêu anh ngần nào? “, hoặc ngược lại “Anh yêu em ngần nào?”…, người ta có thể trả lời “Em yêu anh nhiều như thế này…”
Và giang tay ra.
Nghĩa là vô cùng, nghĩa là không có giới hạn, vì hai cánh tay giang về hai phía không thể nào có thể cắt nhau dù có kéo dài tay ra đến mấy.
Nghĩa là không thể nào trả lời câu hỏi đó được. Nghĩa là em thật sự yêu anh.
Giang tay ra, và ôm anh. Anh biết không, trước khi ôm ai đó, anh buộc phải giang tay ra, rồi mới vòng lại được.
“3 chữ, 8 ký tự, một ý nghĩa”. Đó là gì? Là “I love you”
Là bản chất của cuộc sống.

Đã từng có thời mình viết ra những dòng như thế.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *