Lang Lang performing Tchaikovsky’s Piano Concerto No.1 at National Memorial Day Concert


Video này mình và con trai mình đã nghe cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Mình nghe vì nó và về sau nó nghe vì mình. Hay tuyệt ấy. Có rất nhiều điều mà nó chỉ có thể kể cho mình nghe, vì mình sẽ hiểu nó chính xác điều nó muốn kể.

Mình có vài người bạn thân trên đời này, và cũng tương tự như con mình, các bạn mình muốn ở bên mình, vì mình có thể hiểu được chính xác cái mà họ kể, hoặc có khi chỉ gặp nhau để ngồi yên lặng bên nhau chẳng nghĩ gì.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *