Tự kỷ


Hôm nay mình nói chuyện với một người bạn có con bị tự kỷ, giống mình.

Có thật nhiều điều để kể, sẽ gõ sau…

Mình cuối cùng cũng dồn đủ quyết tâm để đi tìm lại 1 bộ phim ngắn về Autism mình đã từng xem từ lâu rồi. Hy vọng, mọi người như mình đều luôn cố gắng giữ cho mình hy vọng, để mà còn sống và còn yêu thương các chàng trai / cô gái của mình.

Nó đây:

DUKE – Award Winning Short Film


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *