Autism – Autistic- Tự kỷ


Mình tìm thấy một cái video clip đầy sự yêu thương và thấu hiểu cho người tự kỷ. Người tự kỷ không phải là người thiểu năng, họ chỉ Khác Biệt thôi.

Lưu lại đây khi khác mình gõ tiếp…

Bạn này là một bạn tự kỷ này, trông thật là ok. Mình nói chuyện với vài người, vài người trong đó luôn nghĩ mình không hoàn toàn bình thường lắm ^^


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *