Chiều 2/5 – Buổi chiều rực rỡ ở Tonkin Cafe


Bạn
Bạn có cảm xúc thế nào khi ngồi trong 1 quán cà phê thật xưa tro g moitn buổi chiều kỳblaj, đầy nắng và mát mẻ. bạn nhìn ra bóng nắng, là bóng cây in xuống măth đường vắng và hít mùi khói thuốc bàn bên
Cảm thấy thời gian như dừng lại, mọi nỗi buồn cũng dừng lại luôn

Ở GIỮA CÂY VÀ NỀN TRỜI
“Dường như chưa có buổi chiều nao
Xanh như buổi chiều nay xanh ngút mắt
Cây cứ đứng với nền trời khao khát
Nâng chiếc mầm lên tận đỉnh cây cao

Sao chiều nay ta muốn tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *