Art Sullivan – ADIEU SOIS HEUREUSE


Đây là một bài hát từ quá khứ của mình, là bài hát Pháp mình thích nhất. Bạn thân nhất của mình đã cho mình nghe bài hát đó, cho mình mượn băng cát sét bài hát đó, và mình đã lưu bài hát đó trong máy tính mình biết bao nhiêu năm. Mình không nhớ làm sao mình có bản mp3 của bài này, nhưng mà mình luôn lưu nó, vì mình sợ chỉ thiếu cẩn thận tí, mình sẽ quên tên bài hát, quên ký ức, và quên ký ức gắn với bạn Nga yêu quý của mình.

Và vì thế mà mình tìm được bài này trong vũ trụ Youtube. Chắc là không hay như khi mình nghe qua video tape và nghe qua dàn, nhưng mà sự gợi cảm của bài hát ấy với mình vẫn giữ nguyên qua bao nhiêu năm.

Nga chưa bao giờ dịch cho mình nghe ý nghĩa của bài hát ấy. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ là là đi tìm lyric, rồi dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Anh để hiểu.

Rồi 2021, Nga yêu quý đã tạm biệt mình để đi lên trời mãi mãi. Người chồng yêu thương Nga tha thiết đã yêu cầu mình đóng góp ý kiến trong việc chọn vài bài hát trong lễ cầu hồn cho Nga. Mình nhớ bài hát này và cuối cùng cũng đã hiểu nội dụng của nó. Buồn chết được.
Chồng Nga đã chọn các bài khác phù hợp với cuộc sống ở Pháp hơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *