List những bài hát mình hay nghe


Mình có những bài hát mình thích nhất, mình nghe khi mà mình buồn, mình vui, mình không còn năng lượng, mình nhớ, và chỉ là khi mình thích nghe cái gì đó. Mình sẽ lưu link ở đây.

  1. Hai chúng ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *