Sư tử và linh dương ở châu Phi


Mỗi buổi sáng ở Châu Phi một con linh dương tỉnh dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất hoặc nó sẽ bị giết. Mỗi buổi sáng một con sư tử thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất hoặc nó sẽ bị đói đến chết. Vấn đề không phải bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc lên, bạn nên bắt đầu chạy.
– Cách ngôn Châu Phi –

Hôm nay mình quyết định đọc một quyển sách mới, không hiểu bao giờ mới đọc xong hoặc có kết thúc được nó không. Đây là lời tựa ở trang đầu quyển sách.

Mình cũng chẳng hiểu mình là sư tử hay linh dương. Nhưng sáng nào việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mình bắt đầu chạy thật, chẳng làm sao khác được.

https://www.google.com.vn/books/edition/The_Complete_TurtleTrader/eg_N2ne2gMcC?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *